0%
Avís: l'execució de JavaScript està desactivada en el navegador. És possible que no puguis respondre totes les preguntes de l'enquesta. Verifica els paràmetres del vostre navegador.

Comerç just en els grups i cooperatives de consum

La Coordinadora pel Comerç Just i les Finances Ètiques proposa conèixer l’abast del consum de productes internacionals en els grups i cooperatives de consum, els criteris i garanties que hi apliqueu o no, i les possibilitats de treball conjunt entre els sectors del consum agroecològic i el Comerç Just, la Banca Ètica o altres organitzacions que treballen el comerç internacional.

L'objectiu del Comerç Just és promoure unes relacions comercials justes entre persones consumidores i productores en l’àmbit internacional, respectant els seus drets humans i drets laborals, contribuint al desenvolupament de les comunitats locals i vetllant per la producció sostenible i la protecció del medi ambient. Al ser productes amb cadenes de producció molt llarga, no es poden fiscalitzar des d'aquí, i per això existeixen les certificacions i segells.

La següent enquesta dura 5 minuts i té per objectiu conèixer la incorporació del comerç just en els grups i cooperatives de consum per identificar accions necessàries per la seva promoció. L’enquesta es divideix en 3 blocs: consum, grau de sensibilització i informació sobre el vostre projecte. 

Hi ha 22 preguntes en aquesta enquesta.